Контакти:

+38 (0552) 49-15-28
Херсон, пр. Ушакова, 16
 

Групи по оплаті праці

ГРУПИ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ

 
Визначення груп оплати праці для встановлення розрядів керівникам установ, закладів і організацій культури здійснюється у відповідності з наказом Міністерства культури і туризму України № 745 від 18 жовтня 2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) (далі – Наказ).

Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників клубних закладів визначено додатком 9 до Наказу.

Згідно із п.1 Додатку при віднесенні клубних закладів незалежно від відомчої приналежності до груп за оплатою праці керівних працівників враховується кількість постійно діючих протягом року клубних угрупувань та кількість об’єктів дозвілля.

Ці показники установлюються для вказаних закладів рішенням відповідного органу управління за кожною з чотирьох груп закладів окремо.

Віднесення клубних закладів до груп за оплатою праці керівних працівників проводиться щорічно за результатами роботи за минулий рік відповідно до статистичної і фінансової звітності підприємств, установ, організацій та закладів органами виконавчої влади, у підпорядкуванні або на балансі яких вони перебувають.

Згідно з п.4 Додатку клубні заклади належать до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи даного типу клубного закладу.

Посадові оклади керівників стаціонарних клубних закладів з обсягом роботи нижче показників IV групи установлюються на 10 відсотків нижче від посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників закладів IV групи. (Додаток 2, табл. 5, пункт 4 Наказу).

Постановою колегії управління культури від 11.11.2011 № 3/5 затверджено показники та групи по оплаті праці керівних працівників і спеціалістів установ клубного типу, а саме:

 
П О К А З Н И К И
Групи по оплаті праці

 
І

 
ІІ
ІІІ
IV
1. Кількість постійно діючих протягом року клубних угрупувань

 

 
20

 

 
15

 

 
8

 

 
3

 
2. Кількість дозвілевих об’єктів

 
6
4
2
1